(Türkçe )


Bu bölümde sadece Türkçe içerikli sayfalar bulunur. Bu sayfalar sadece Türkiye ile ilgili olmak zorunda değiller, herhangi bir konuda olabilirler; ancak sayfalarin açıklamaları da Türkçe olmalıdır. Siteler dünyanın farklı bir ülkesinde de hazırlanmış olabilirler. Burada listeli siteler ile editörler arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır, böyle bir bağlantı sadece editörlerce açıklanabilir. ODP dizini için kimse herhangi editörün listelediği sitenin daha sonraki tarihlerde güncellenen yapısı veya görüntüsü ile ilgili dizin editörünü-editörlerini suçlayamaz-yargılayamaz. Türkçe dizini editörleri dizinde yer alan internet siteleri ile aralarında bağlantı veya paylaşım olmadığını hukuki manada beyan ederler. Türkçe.

Türkçe ya da Türk dili, batıda Balkanlar ’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. (wikipedia)